İzolasyon trafosu nedir ve ne işe yarar?

İzolasyon Trafosu Nedir?

İzolasyon trafoları şebeke ile yükün yalıtılmasını sağlar. İzolasyon trafoları elektrik çarpmasını engellemek ve şebeke problemlerinin cihazlara olan etkisini azaltmak için kullanılır. 

Transformatör Nedir?

Transformatörler akımın gücünü ve frekansı değiştirmeden gerilimi düşürmek ve yükseltmek için kullanılır. Transformatör yapı itibari ile çekirdek nüve, tel ve ince saclardan oluşur. Transformatörlerde, primer ve sekonder giriş ve çıkış sargıları bulunur. 220/12 Volt ile çalışan bir trafoya primer sargısından 220 volt uygulandığında sekonder sargısından 12 volt alınır. 

İzole Tip Trafo Nedir?

İzole Tip Trafo,  şebeke ile yükü yalıtmak amacıyla kullanılır. Özellikle yüksek gerilim farklı dönüşüm oranlı trafolarda izole trafo tercih edilir. Örneğin, 220V/12V trafo 220V/48V veya şebekede meydana gelen manyetik gürültülerin yüke yansımasını önlemek için bu trafo kullanılır. İnsan sağlığını tehdit eden yerlerde bu tip trafolar kullanılır. 
  • Primer bölümünde meydana gelebilecek faz, nötr, toprak hatlarındaki gerilim sıçramaları, elektriksel gürültü gibi problemlerin oluşmasını önler. 
  • Primer ile sekonder gerilimi oranı 1/1 olarak hesaplanır. 
  • Kumanda devrelerinde  yaygın olarak kullanılır.
  • Şebeke ile yükün yalıtılmasını sağlamak için kullanılır.
  • 220V/12V trafo 220V/48V ya da şebekede meydana gelen manyetik gürültülerin yüke yansımasını önlemek için kullanılır.
  • En belirgin özelliği sargılar ve nüve arasındaki yüksek izolasyon bariyerine sahiptir.

İzole Trafo İnsanları Nasıl Korur?

İzole trafo kullanılmadığında, şebekeye dokunduğu zaman, eğer toprak potansiyelindeyse kişiyi elektrik çarpar.  Çünkü devre kendini temas eden kişi üzerinde tamamlar. Şebekede izole trafo varsa kişi şebekeye dokunsa bile referans geriliminde toprak olmayacağı için temas eden kişiyi elektrik çarpmaz.

Tek Faz İzole Trafo

Tek fazlı sistemlerde şebeke ve yükü yalıtmada kullanılır. Trafolarda ve şebekede bulunan manyetik gürültülerin yüke aktarmasını engeller. Lineer olmayan yüklerin yaratacağı manyetik kirlikte önlenmiş olur. 

3 Faz İzole Trafo

3 Faz izole trafolar endüstriyel amaçlı kullanılan cihazların sağlıklı çalışması için kullanılır. 
Şebekede bulunan manyetik gürültülerin endüstriyel cihazlara yansımasını önler. Lineer olmayan yapıya sahip cihazların yaratacağı elektriksel kirliliğin şebekeye yansıtılmasını engeller. 

İzole Trafonun Önemi

İzole trafolar elektrik çarpılma riskini azaltır. Sanayi alanında kullanılan makinelerin zarar görmesini en az seviyeye indirir. Özellikle UPS çıkış katında oluşabilecek kart arızasında yükün zarar görmesini engeller. Günümüzde bu trafo kullanımı çok yaygın değildir. 
WhatsApp