ŞÖNT REAKTÖRLER Ürün Kataloğu

Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle ‘Endüktif Yük Reaktörü’ olarak da
adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde dengeleme (kompanze) yapmak
amacıyla kullanılırlar.
ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ
Enerji sistemlerinde kapasitif-reaktif etki oluşmasının başlıca nedenleri ;
1. Şehir merkezleri dışına kurulmuş TV- radyo vericileri ve radyo baz
istasyonları gibi çok uzun enerji kabloları ile beslenen sistemlerde, yük
kapasitesinin düşük olması nedeniyle besleme kablolarının oluşturduğu
kapasitif etki sistemin aşırı kompanze edilmesine neden olmaktadır.
2. Enerji nakil hatlarında ve genel enerji dağıtım sistemlerinde de benzer
kapasitif etki oluşmaktadır.
3. UPS ve benzeri gibi kondansatör içeren elektronik cihazların fazla sayıda
kullanılması veya tesise aşırı kompanzasyon yapılmış olması sonucunda da
sistemde kapasitif-reaktif enerji artışı olmaktadır.
Enerji sistemlerinde oluşan kapasitif-reaktif enerjinin neden olduğu başlıca sorunlar ;
1. Reaktif enerji ceza bedeli ödenmesine neden olur,
2. Enerji sisteminin, sisteme bağlı bulunan araç-gereç ve makinelerin verimini ve ömrünü azaltır,
3. Sisteme daha az aktif enerji gücü akışına neden olur
4. Enerji sisteminde istenmeyen bakım ve onarım masraflarına neden olur
 Bu problemleri ortadan kaldırmak için sisteme paralel olarak şönt reaktör bağlamak gerekmektedir.
Şönt reaktörler endüktif yük oluşturarak istenmeyen kapasitif etkiyi sönümlendirir ve bu sayede
yukarıda yazılı olan problemler ortadan kaldırılmış olur.
 Şönt reaktörler kompanzasyon sistemlerinin dışında, elektrik test sistemleri ve laboratuarlarda
endüktif yük olarak da kullanılmaktadır. Standart değerlerde ürettiğimiz şönt reaktörleri,
kompanzasyon yapılacak tesisin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı gerilim ve güç değerlerinde de
üretmekteyiz. Harmonik bozunumları yüksek seviyelerde olan endüstriyel tesislere kaliteli bir
kompanzasyon sistemi kurabilmek için harmonik analiz raporu ve her bir fazın reaktif yük değerlerinin
bildirilmesi gereklidir.
RUTİN TESTLER ( Aşağıdaki test tiplerinin tümü veya bir kısmı )
 Stoklarımızda bulunan şönt reaktörlerin rutin ürün testleri üretim aşamasında EN 61558 2-20
standardında belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Tip ürün testleri müşteri talebine bağlı olarak yapılıp
teslim edilmektedir.
 - Endüktans Testi
 - Akım Testi
 - Rezistans Testi
 - Darbe Dayanım Testi
 - İzolasyon Dayanımı Testi
 - Kısa Devre Dayanım Testi
 - Sıcaklık Yükselmesi Testi
WhatsApp