HARMONİK FİLTRELER Ürün Kataloğu

Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar
endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların
nedenleri ve bu bozunumlar sebebiyle sıkça yaşanan problemler aşağıda özet olarak
sıralanmıştır;
HARMONİK BOZUNUMLARIN NEDENLERİ ;
THD yani gerilim ve akımda meydana gelen harmonik bozunumlarının kaynağı lineer
olmayan yüklerdir ;
Kesintisiz güç kaynakları,
Motor yol vericileri,
Motor sürücüleri,
Hız kontrol cihazları
Bilgisayar ve elektronik aydınlatmalar
Kaynak makineleri,
Güç elektroniği dönüştürücüleri
Redresörler
ve benzeri cihazlar şebekedeki harmonik bozunumu arttırıcı etki gösterirler.
HARMONİK BOZUNUMLARIN SEBEP OLDUĞU BAŞLICA ARIZALAR ;
Elektromekanik cihazlarda ve kablolarda ısınma,
Makinelerde mekanik titreşimler (vibrasyon),
Ateşleme devrelerinin anormal çalışması,
Gerilim yükselmeleri,
Kablolarda ve diğer elektromekanik cihazlarda yüksek gerilim nedeniyle delinmeler
Elektronik kartlar, cihazlar ve bilgisayarlarda arızalar,
Güç kondansatörlerinde güç kayıpları, delinmeler ve patlamalar,
Kompanzasyon sigortalarında açmalar,
Kesiciler ve şalterlerde sebepsiz açmalar,
Röle sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması,
Enerji kayıpları
 Harmonik bozumunlar nedeniyle tesislerde meydana gelen bu arızaların giderilmesi
için kompanzasyon sisteminde kondansatörlere seri olarak harmonik filtreler bağlanır.
WhatsApp